All Stories
Follow
Subscribe to DiEM25

DiEM25

Driepuntenplan van DiEM25 voor de aanpak van de COVID-19-pandemie

Deze pandemie is de grootste beproeving van het Europese project in de geschiedenis van de Europese Unie, maar het leiderschap binnen de EU blijkt echter verlamd te zijn.

Dit is een ongekende uitdaging die om een uitzonderlijk antwoord vraagt. DiEM25 biedt een driepuntenplan om alle inwoners van Europa te beschermen, een economische depressie af te wenden en de ineenstorting van de Unie te voorkomen.

Drie stappen om Europa te verenigen en om een economische depressie veroorzaakt door het COVID-19 virus te voorkomen.

  • Stap 1: Uitgifte van EUR 1 biljoen aan Europese obligaties (ECB-Eurobonds)
  • Stap 2: Implementeren van een Europese Solidariteitsbetaling van EUR2000 in contant geld.
  • Stap 3: Opzetten van een Groen Herstel- en Investeringsprogramma op Europees niveau.

Ons DiEM25 driepuntenplan voor de aanpak van de COVID-19-pandemie is gebaseerd op vier feiten:

De overheidsschuld zal, en moet stijgen: de vrije val van inkomsten in de privé-sector moet worden opgevangen door overheidsuitgaven. Zo niet, dan zullen faillissementen een groot deel van de productiecapaciteit van Europa verwoesten en zo de belastinggrondslag nog verder uitputten.

De grote stijging van de overheidsschuld mag ons niet uiteendrijven: de laatste eurocrisis heeft de begrotingspositie van sommige lidstaten ten gronde gericht, terwijl de begrotingspositie van andere lidstaten is verbeterd. Het resultaat is een zeer uiteenlopende fiscale absorptiecapaciteit in de eurozone. Als de stijging van de overheidsschuld geen gedeelde last is, zal de nieuwe eurocrisis de laatste kans om de Europese Unie bij elkaar te houden teniet doen zodra het virus zelf is overwonnen.

Een euro-obligatie is essentieel, maar het venijn zit hem in de details: negen regeringen in de eurozone hebben terecht de uitgifte van euro-obligaties geëist, zodat de last van de stijgende overheidsschuld wordt verdeeld. Maar de belangrijkste vragen blijven bestaan: welke instelling moet deze uitgeven? En wie zal ze steunen? Volgens DiEM25 is er maar één antwoord: ECB-Euro-obligaties die alleen door de ECB worden gesteund.

Euro-obligaties zijn essentieel, maar niet voldoende: er zijn nog twee andere interventies nodig. Nog tijdens de pandemie moet Europa geld storten op de bankrekening van iedere burger om zoveel mogelijk faillissementen en verlies van bestaansmiddelen te voorkomen. Als de pandemie eenmaal voorbij is, moet Europa een omvangrijk, effectief en gemeenschappelijk groen investeringsprogramma opzetten om de veerkracht van Europa te verbeteren.

Daarom biedt DiEM25, in overeenstemming met haar Green New Deal voor Europa, een driepuntenplan aan om alle Europese inwoners te beschermen, een economische depressie af te wenden en de ineenstorting van de Unie te voorkomen. DiEM25 stelt de Europese Raad voor:

  • dat zij de Europese Investeringsbank (EIB) en haar dochtermaatschappij het Europees Investeringsfonds (EIF) opdracht geeft om EIB-EIF-obligaties uit te geven die ongeveer gelijk zijn aan 5% van het BBP van de EU en die op de obligatiemarkten door de ECB moeten worden ondersteund.
  • dat zij een Europees Agentschap voor Groen Herstel (European Green Recovery Agency - EGRA) opricht, dat als taak heeft de door de EIB-ECB-alliantie bijeengebrachte middelen te bestemmen voor de groene energie unie, en ook voor volksgezondheid, openbaar onderwijs en algemeen maatschappelijk welzijn in de hele Unie.

De invoering van de euro heeft de EU op een traject gebracht dat of tot eenmaking of tot desintegratie zal leiden. Er is geen ander eindpunt.

>>DiEM25 Press and Media Relations
 press@diem25.org